Vraagstukken

Tijdens de minor zijn er verschillende vraagstukken naar voren gekomen. De vraagstuk die mij voornamelijk bezig houdt is: “Hoe kan ik er als coach voor zorgen dat ik goed begrijp wat mijn coachee bedoelt?”. Een lastig punt voor mij omdat ik altijd snel naar de kern wil van een probleem. Door het uitwerken van mijn kernkwadranten ben ik achter deze vraag gekomen.

 

Mijn kracht zit vooral in het op zoek gaan naar oplossingen. Hierdoor vind ik het lastig om stil te staan bij de emoties van een coachee. Hierdoor ontstaat het gevaar dat er geen gelijkwaardige relatie is. Hierdoor kunnen gesprekken vast lopen en kan de mogelijkheid ontstaan dat ik als coach geen juiste vragen kan stellen. Tijdens de lessen heb ik dan ook bruikbare handvatten gekregen om dit te voorkomen.

 

Door de lessen die ik gevolgd heb en de literatuur die ik gelezen en toegepast heb, kan ik mijn zwakte omzetten in een uitdaging. Door taalhandelingen en strategieën in te zetten blijf ik bewust van wat het doel van de coachee is en wat de coachee mij daadwerkelijk probeert te vertellen. Het ontleden van teksten die de coachees mij toezenden maakt mij dan ook sterker als coach.