Toekomst

In deze tijd vind ik dat er nog te weinig gebruik gemaakt wordt van online coaching terwijl er wel veel gebruik gemaakt wordt van e-learning en e-assessments. Er hebben dan ook nog weinig onderzoeken plaatsgevonden naar het begrip online coachen. Scholen springen nu pas in op de snelle verandering die plaatsvindt betreft het gebruik van smartphones en het internet. Dit vind ik een positieve ontwikkeling die op dit moment plaats vindt. Door het inzetten van online coachen.

Online coachen zie ik niet als een vervanging voor caochen binnen mijn beroepspraktijk maar als een mooie toevoeging. Wanneer iemand een vraag heeft kan deze ook direct gesteld worden. De coach en de werknemer hoeven dan geen afspraak in te plannen waardoor een traject soepeler kan verlopen.

Ik zie mijzelf in de toekomst niet als een zelfstandig ondernemer om dit toe te passen in mijn toekomst. Wat ik wel mooi vindt is wanneer dit in de toekomst bij organisaties meer toegepast kan worden omdat er altijd mensen zijn die een loopbaanvraag hebben of begeleiding op de werkvloer nodig hebben. Ik ben dan ook van mening dat teammanagers dit traject zouden moeten gebruiken en dit moeten leren toe te passen. Bij het opleiden van teammanagers zou ik dan ook graag aan de kern willen staan om hen hier in te begeleiden en op te leiden.